מבצע מטורף!!!! הכי זול בארץ!
500 מעטפות הדפסה צבעונית רק 149 ש"ח!!!
1,000 מעטפות הדפסה צבעונית רק 278 ש"ח !!!
500 מעטפות הדפסה בשחור רק 95 ש"ח!!!
1,000 מעטפות הדפסה בשחור רק 175ש"ח !!!

למחירים וכמויות שונים מהמצויין ניתן לפנות דרך הטופס הבא:
http://www.printlab.co.il/contact.asp
office@profil-design.co.il

או בטלפון 072-2223344


 

11/23 ס"מ

18/25 ס"מ

24/34 ס"מ

 

צבע אחד

שני צבעים

פרוצס

צבע אחד

שני צבעים

פרוצס

צבע אחד

שני צבעים

פרוצס

500

₪ 199

₪ 290

₪ 149

₪ 330

₪ 675

₪ 350

₪ 420

₪ 750

₪ 400

1000

₪ 249

₪ 390

₪ 278

₪ 435

₪ 750

₪ 450

₪ 615

₪ 900

₪ 650

2000

₪ 349

₪ 750

₪ 569

₪ 780

₪ 1,050

₪ 1,050

₪ 1,125

₪ 1,463

₪ 1,650

3000

₪ 450

₪ 1100

₪ 849

₪ 1,125

₪ 1,350

₪ 1,575

₪ 1,635

₪ 1,950

₪ 1,950

4000

₪ 550

₪ 1450

₪ 1129

₪ 1,470

₪ 1,650

₪ 1,950

₪ 2,550

₪ 2,475

₪ 3,000

5000

₪ 650

₪ 1,750

₪ 1410

₪ 1,830

₪ 1,950

₪ 2,325

₪ 2,700

₪ 3,000

₪ 3,225

10000

₪ 1,100

₪ 2,150

₪ 2,790

₪ 3,000

₪ 3,300

₪ 4,200

₪ 4,650

₪ 5,400

₪ 6,150

 המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח